جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی و بهره برداری از دو عدد سوله مستقر در نوار ساحلی جهت راه اندازی مجموعه غذاهای خیابانی به صورت تجهیز ، بازسازی،سرمایه گذار ی و پرداخت اجاره به شهرداری و انتقال (روشR.O.L.T )

مزایده

5001005701000035

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بازسازی و بهره برداری از دو عدد سوله مستقر در نوار ساحلی جهت راه اندازی مجموعه غذاهای خیابانی به صورت تجهیز ، بازسازی،سرمایه گذار ی و پرداخت اجاره به شهرداری و انتقال (روشR.O.L.T ) 100.42 fdba24f9-e19d-4ed0-8208-eb3e478a8b9f.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه