جزییات مناقصه و مزایده

احداث جداول دفع آبهای سطحی کوچه های منطقه دو ( دلیران 53 و 55 ، اندیشه 16 و فرعی های متصل ، آفتابگردان 8 و غیره )

مناقصه

2001005701000075

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث جداول دفع آبهای سطحی کوچه های منطقه دو ( دلیران 53 و 55 ، اندیشه 16 و فرعی های متصل ، آفتابگردان 8 و غیره ) 132.92 72b0ace0-a2b7-4a56-9935-5e95a402f1b9.pdf