جزییات مناقصه و مزایده

اجاره زمین جهت استفاده پارکینگ عمومی

فراخوان

3001005701000003

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره زمین جهت استفاده پارکینگ عمومی 102.83 5ac9047d-0244-4f59-ad81-87739079e7dd.pdf