جزییات مناقصه و مزایده

اجاره زمین جهت بهره برداری از غرفه های بهاره

فراخوان

3001005701000002

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره زمین جهت بهره برداری از غرفه های بهاره 115.45 612c2b29-0319-45ce-a5d7-cf88a0aa5b22.pdf