جزییات مناقصه و مزایده

اجاره دو باب واحد تجاری واقع در خیابان شهید مطهری جنب مجتمع زیتون و تعمیرگاه موتوری شهرداری

مزایده

5001005701000045

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره دو باب واحد تجاری واقع در خیابان شهید مطهری جنب مجتمع زیتون و تعمیرگاه موتوری شهرداری 96.12 70f88a0b-00df-4e1c-b770-b5bdd6e0b35f.pdf