جزییات مناقصه و مزایده

اجاره 6( شش) باب غرفه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی

مزایده

5002005701000001

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره 6( شش) باب غرفه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی 97.38 2dc2544d-75d5-4125-ad74-98478e1fe3c8.pdf