جزییات مناقصه و مزایده

اجاره 6( شش) باب غرفه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی

مزایده

5002005701000003

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره 6( شش) باب غرفه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی 96.88 a70c42ae-4794-40a9-ac8c-ddda083fc681.pdf