جزییات مناقصه و مزایده

احداث تقاطع غیرهمسطح میدان مطهری بندر بوشهر

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث تقاطع غیرهمسطح میدان مطهری بندر بوشهر 55.26 1083360f-5eed-483c-a641-4f20c258cb9e.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه