جزییات مناقصه و مزایده

احداث تقاطع غیرهمسطح میدان مطهری بندر بوشهر

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث تقاطع غیرهمسطح میدان مطهری بندر بوشهر 55.26 1083360f-5eed-483c-a641-4f20c258cb9e.docx