جزییات مناقصه و مزایده

اجرای اصلاح هندسی رفیوژ و تقاطع های سطح منطقه دو

مناقصه

2002005701000014

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای اصلاح هندسی رفیوژ و تقاطع های سطح منطقه دو 113.65 f268de20-d745-4f71-9b71-bdd87ae0fd33.pdf