جزییات مناقصه و مزایده

خریداری و حمل 350 عدد مخازن 770 لیتری گالوانیزه

مناقصه

2002005701000020

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خریداری و حمل 350 عدد مخازن 770 لیتری گالوانیزه 56.64 2eb808a8-e5b8-4eb5-89d2-d18efe038da7.docx
خریداری و حمل 350 عدد مخازن 770 لیتری گالوانیزه 114.44 ee532d7a-7042-45b0-ae84-9618a3fcc5b2.pdf