جزییات مناقصه و مزایده

اجرای ساماندهی کانال های دفع آبهای سطحی در سطح منطقه دو

مناقصه

2002005701000026

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای ساماندهی کانال های دفع آبهای سطحی در سطح منطقه دو 129.53 67d3751d-1513-4aff-b108-514d76915425.pdf