جزییات مناقصه و مزایده

اجرای روکش آسفالت مسیر شمالی بلوار شهدای نیروی دریایی از میدان حر تا تاسیسات شهید ماهینی

مناقصه

2002005701000029

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای روکش آسفالت مسیر شمالی بلوار شهدای نیروی دریایی از میدان حر تا تاسیسات شهید ماهینی 131.75 931fcada-0530-4474-b5a4-50aa48bba752.pdf