جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو عدد ست هیدرولیک با پمپ بنزین

مناقصه

2002005701000030

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید دو عدد ست هیدرولیک با پمپ بنزین 122.00 be723991-a994-480b-976b-9b3693c63192.pdf