جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو عدد ست هیدروایک با پمپ بنزین

مناقصه

2002005701000035

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید دو عدد ست هیدرولیک با پمپ بنزین 270.70 89c9349d-d858-40ae-8018-33e5fa5e2273.pdf