جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل و تجهیز سالن چند منظوره آرامستان وادی الرحمه

مناقصه

2002005701000036

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تکمیل و تجهیز سالن چند منظوره آرامستان وادی الرحمه 221.12 69bba14e-a6a5-4c4d-8669-a5ee77e8cc10.pdf