جزییات مناقصه و مزایده

اجاره زمین جهت بهره برداری از 102 عدد کیوسک سطح شهر بوشهر

مزایده

5002005701000016

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره زمین جهت بهره برداری از 102 عدد کیوسک سطح شهر بوشهر 1155.94 36f634de-379d-4685-a04f-c3fa73742b9e.pdf