جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر(تقاطع غیر هم سطح شهید سلیمانی، میدان غدیر و بزرگراه قره نی

مناقصه

2002005701000039

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر(تقاطع غیر هم سطح شهید سلیمانی، میدان غدیر و بزرگراه قره نی 220.97 d67e8a16-342f-4278-99d6-1a1e526e3e82.pdf