جزییات مناقصه و مزایده

باجه بلیط فروشی

مزایده

5002005701000013

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
باجه بلیط فروشی 211.06 e71f5ca0-1010-4a4e-80ef-eaceb7274a33.pdf