جزییات مناقصه و مزایده

اجرای روکش آسفالت حد فاصل میدان شهدای هوایی تا درب پایگاه دریایی (مسیر جنوبی)

مناقصه

2002005701000064

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای روکش آسفالت حد فاصل میدان شهدای هوایی تا درب پایگاه دریایی (مسیر جنوبی) 222.57 c3ca046f-4afe-43bc-9a95-17ea2456576c.pdf