جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کف سازی و فضای سبز حاشیه ضلع جنوبی و شمالی محور امام علی (ع)-محدوده منتهی به رو گذر شهید سردار سلیمانی

مناقصه

126/303/415/302

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کف سازی و فضای سبز حاشیه ضلع جنوبی و شمالی محور امام علی (ع)-محدوده منتهی به رو گذر شهید سردار سلیمانی 219.52 ebaebd53-bfce-46e9-bfc3-8b4e0f9927bd.pdf