جزییات مناقصه و مزایده

اجرای طرح زیپ لاین به روش مشارکت B.O.T ( ساخت- بهره برداری – واگذاری )

مناقصه

01-98/س

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای طرح زیپ لاین به روش مشارکت B.O.T ( ساخت- بهره برداری – واگذاری ) 305.00 7f3841fa-8fa3-4711-9759-57b0ff5446d4.doc