جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پروژه زیپ لاین در پارک ساحلی ریشهر

مزایده

5002005701000037

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پروژه زیپ لاین در پارک ساحلی ریشهر 217.67 f0e840c3-f32e-42b8-bc8d-588fef51c26a.pdf