جزییات مناقصه و مزایده

احداث راه دسترسی از پارک شغاب دانشجو (شامل محوطه سازی، ساختمان نگهبانی ، سرویس بهداشتی و نماز خانه)

مناقصه

215/929/146/139

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث راه دسترسی از پارک شغاب دانشجو (شامل محوطه سازی، ساختمان نگهبانی ، سرویس بهداشتی و نماز خانه) 220.64 0f401730-b126-4bfa-a9b2-4e7da46037da.pdf