جزییات مناقصه و مزایده

حفاری و داکت کشی و فیبر کشی 47 نقطه پایش تصویری

مناقصه

72/680/000/000

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
حفاری و داکت کشی و فیبر کشی 47 نقطه پایش تصویری 217.78 61a98f5b-b21e-4e60-bf23-7ffc098cb458.pdf