جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل چمن پارک صدف و آزادگان و صلح آباد و امامزاده جعفر

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تکمیل چمن پارک صدف و آزادگان و صلح آباد و امامزاده جعفر 55.49 08941381-5a49-477c-a044-dd9368479e9b.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه