جزییات مناقصه و مزایده

اجاره زمین به همراه یک دستگاه کانکس

مزایده

5002005701000045

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره زمین به همراه یک دستگاه کانکس 84.32 a3fddf44-29d2-4273-bdc5-a99459eff821.pdf