جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری زمین جهت اجرای باشگاه پینت بال

مزایده

5002005701000047

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری زمین جهت اجرای باشگاه پینت بال 80.42 983b7ff8-7b7e-487b-afc4-78b16a425b6d.pdf