جزییات مناقصه و مزایده

فروش ماشین آلات مستهلک (خودروهای سبک)

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش ماشین آلات مستهلک (خودروهای سبک) 495.87 a6a1ae4c-7ccc-4e83-82e1-6ae25937ced0.pdf