جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر(تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی، میدان غدیر و بزرگراه قره نی)

مناقصه

2002005701000090

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر(تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی، میدان غدیر و بزرگراه قره نی) 143.93 0626b4e7-68df-4859-9bc3-723b3fe3a041.pdf