جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پروژه زیپ لاین در پارک ساحلی ریشهر

مزایده

5002005701000052

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پروژه زیپ لاین در پارک ساحلی ریشهر 81.20 7f262312-8435-4613-a7fb-9a47507c573e.pdf