جزییات مناقصه و مزایده

اجاره زمین به همراه یک دستگاه کانکس

مزایده

5002005701000051

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره زمین به همراه یک دستگاه کانکس 86.61 807b5250-c5f8-4966-be9b-edc523ce956a.pdf