جزییات مناقصه و مزایده

احداث فاز یک پارک 19 هکتاری واقع در جنوب ورزشگاه شهید مهدوی

مناقصه

2002005701000102

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث فاز یک پارک 19 هکتاری واقع در جنوب ورزشگاه شهید مهدوی 143.10 238f39e0-def4-4b57-b75e-0e37a4b53c78.pdf