جزییات مناقصه و مزایده

اجاره 4 (چهار) باب غرفه فروش بلیط در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی

مزایده

5002005701000063

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره 4 (چهار) باب غرفه فروش بلیط در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی 249.18 5ba76639-11c7-4f60-8bd1-a33e1ce8565c.pdf