جزییات مناقصه و مزایده

حراج های عمومی متعلق به حوزه معاونت خدمات شهری

فراخوان

3002005701000017

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
حراج های عمومی متعلق به حوزه معاونت خدمات شهری 229.24 8a1a049e-498a-4468-87e0-36db2fb79f2a.pdf