جزییات مناقصه و مزایده

فروش ماشین آلات (خودروهای سبک) مازاد شهرداری

مزایده

1003005701000001

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش ماشین آلات (خودروهای سبک) مازاد شهرداری 682.82 9caf5bde-a046-4b7d-87f0-b65219bce96a.pdf