جزییات مناقصه و مزایده

اجرای گذر 24 متری ضلع غرب تنگک ها

مناقصه

200300570100011

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای گذر 24 متری ضلع غرب تنگک ها 141.92 c9ad02db-42d9-41d2-8765-3df24452a7eb.pdf