جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله و اتصالات داربست فلزی جهت ساماندهی جمعه بازار ( بازارالبسه و میوه و تره بار)

استعلام متوسط

1103005701000013

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید لوله و اتصالات داربست فلزی جهت ساماندهی جمعه بازار( بازار البسه و میوه و تره بار) 113.23 4d6f81c4-b119-4d71-8c75-d60784dcf619.pdf