جزییات مناقصه و مزایده

اجاره 9 (نه) باب غرفه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری (شهید بشکوه) شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی

مزایده

5003005701000008

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره 9 (نه) باب غرفه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری (شهید بشکوه) شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی 357.01 5dd71c62-9d2c-418a-9d5f-12c87150253b.pdf