جزییات مناقصه و مزایده

خرید آهن آلات مورد نیاز واحد تاسیسات شهرداری منطقه دو-1403

استعلام متوسط

1103005701000019

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید آهن آلات مورد نیاز واحد تاسیسات شهرداری منطقه دو-1403 134.50 61fd2f58-8e7c-4c37-af13-8fcdef20db82.pdf