جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه ترمیم و بهسازی و موزائیک فرش و کانال منطقه 1 و 2

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۴۹

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۴۹

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه ترمیم و بهسازی و موزائیک فرش و کانال منطقه 1 و 2 65.81 f5ff20e0-b2fe-487d-943c-633eb1369dfd.docx