جزییات مناقصه و مزایده

کانال جاده نیروگاه – حدفاصل گذر معاینه فنی تا تنگک 2

مناقصه

2098005701000012

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
کانال جاده نیروگاه – حدفاصل گذر معاینه فنی تا تنگک 2 58.84 f3b71b5d-ff50-4614-bbe9-3b079b98fc64.docx