جزییات مناقصه و مزایده

خرید پروژکتور جهت تقویت روشنایی بلوار حدفاصل میدان قدس تا میدان معلم

استعلام متوسط

۱۱۰۳۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید پروژکتور جهت تقویت روشنایی بلوار حدفاصل میدان قدس تا میدان معلم 54.42 95696d9b-45d3-4be6-b1fa-5be2d4f9c019.jpg