جزییات مناقصه و مزایده

فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان واقع در منطقه یک و دو

مزایده

1003005701000005

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان واقع در منطقه یک و دو 104.71 b8c15d5d-c16a-4554-b9c6-e415b272074f.pdf