جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب مجموعه بازی کودکان، کفپوش گرانولی و ست ورزشی (دستگاه های فلزی بدنسازی

مناقصه

2003005701000035

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب مجموعه بازی کودکان، کفپوش گرانولی و ست ورزشی (دستگاه های فلزی بدنسازی 109.28 e6e2017c-e674-4049-931d-7672be82d3a3.pdf