جزییات مناقصه و مزایده

تهیه ،تعویض و نصب تابلو های هدایت مسیر سطح شهر

مناقصه

2003005701000036

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه ،تعویض و نصب تابلو های هدایت مسیر سطح شهر 95.75 50c6e5fb-66ec-40af-8585-5f13632199ec.pdf