جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی محور کوتی فاز 2

مناقصه

2098005701000011

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی محور کوتی فاز 2 55.37 0d56cc9a-15d2-4eaa-9556-495181a795a3.docx