جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه اصلاح هندسی سه راه ریشهر و اجرای سرویس بهداشتی بازار ماهی فروشان و...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۳۱

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۳۱

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاح هندسی و اجرای سرویس بهداشتی و.. 66.31 be8bcdbb-7d59-48df-9fd3-7f64b7cc8ea0.docx