جزییات مناقصه و مزایده

برونسپاری خدمات مجتمع فرهنگی ورزشی صدف ( پلاژ بانوان)

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برونسپاری خدمات مجتمع فرهنگی ورزشی صدف ( پلاژ بانوان) 44.00 d80a8c92-f8d0-4daa-b4c8-fd479986be17.doc