جزییات مناقصه و مزایده

فروش قطعات و لوازم یدکی نو مازاد بر نیاز سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش قطعات و لوازم یدکی نو مازاد بر نیاز سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر 309.00 f2681fa9-68c9-44b5-992b-9f0090260c69.doc