جزییات مناقصه و مزایده

مزایده بهر برداری از غرفه های میدان میوه و تربار

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۴۴

۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۴۴

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده بهره برداری از غرفه های میدان میوه و تربار 45.50 193550ce-3055-4372-84fd-bb4fadbb809f.doc